FlexiPREMIUM PLUS paket

FlexiPREMIUM PLUS paket namijenjen je isključivo Premium klijentima RBA, a za mjesečnu naknadu od 99 HRK uključuje sljedeće:
 • vođenje tekućeg računa
 • debitnu karticu za vlasnika računa, bez naknade za inicijalno izdavanje kartice
 • debitnu karticu za opunomoćenika po računu, bez naknade za inicijalno izdavanje kartice
 • dopušteno prekoračenje po tekućem računu do visine 300% redovnih primanja
 • upisninu i godišnju članarinu za RBA Visa Platinum kreditnu karticu, zajedno s UNIQA dodatnim zdravstvenim osiguranjem, UNIQA putnim zdravstvenim osiguranjem te osiguranjem za slučaj smrti uslijed nezgode
 • ORYX Asistencija pomoć na cesti (RH i Europa)
 • iDIREKT internetsko bankarstvo
 • neograničen broj kunskih plaćanja u korist računa u drugim bankama u zemlji putem iDIREKT-a i RBA na dlanu bez naknade
 • mDIREKT Stanje računa
 • mDIREKT Kreditna kartica
 • eBroker
 • trajni nalog u korist fizičkih i pravnih osoba unutar Banke.
Više o ostalim FlexiPLUS paketima.